PE „JURIDICE” NU SUNT NUMAI PĂCĂLICI! TEORIA ESTE APLICABILĂ ȘI RIL-ULUI NOSTRU!