CONGRESUL  NAŢIONAL

AL  BAROULUI  CONSTITUŢIONAL  ROMÂN

 

 

PROCES  VERBAL

 

            Astăzi, 27.06.2004, s-a întrunit ADUNAREA  GENERALĂ  A  BAROULUI  CONSTITUŢIONAL  ROMÂN:

            ŞTEŢCU  PETRU – decan barou Arad

            ROATĂ  FLORIAN-GHEORGHE – decan barou Argeş

BOTOMEI  VASILE – decan barou Bacău

ŞERBAN-CERNAT  CLAUDIA – decan barou Braşov

BOTA  POMPILIU – decan barou Bucureşti

HOLUNGA  MARCEL-VASILE – decan barou Cluj

CEZAR  AXINTE – decan Barou Constanţa

DORÂNGĂ  CAMELIA – decan Barou Dolj

CATRINOIU  MATEI – decan Barou Gorj

POPA  DUMITRU – decan Barou Iaşi

BLEAH  SERGIU – decan Barou Ilfov

POPESCU  VALENTIN-DINU – decan Barou Mehedinţi

POPOVICI  GEORGICĂ – decan Barou Neamţ

MUNTOIU  AUREL-CONSTANTIN – decan Barou Timiş

BUJENIŢĂ  JENICĂ – decan Barou Vrancea

AVRAM  PETRU-LAURENŢIU – decan Barou Caraş-Severin

 

 

I.                    SCURT  ISTORIC

 

Domnul Decan, BOTA POMPILIU, a deschis şedinţa de astăzi, 27.06.2004.

În 11.09.2002 în temeiul unei hotărâri judecătoreşti DEFINITIVE se permitea domnului Decan înfiinţarea de barouri. Ulterior au fost atacate 2 sentinţe în acest sens. Pentru a se preîntâmpina ulterioare discuţii, la Târgu-Jiu s-a obţinut o altă hotărâre DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ.

Prin modificarea Legii 51/1995,  din 23.05.2004 – Legea 255/2004, adoptată în 16.06.2004 şi promulgată în 14.06.2004 (!) se va înlocui denumirea de U.A.R. (Uniunea Avocaţilor din România) cu U.N.B.R. (Uniunea Naţională a Barourilor din România)

A fost înregistrată la O.S.I.M. denumirea de Uniunea Avocaţilor din România, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Baroul Bucureşti şi marca ROBA. Odată cu înscrierea în Barou se va primi şi dreptul de purtare a ROBEI.

 

II.                 PREZENTAREA  ACTELOR  JURIDICE  DE  ÎNFIINŢARE  A  BAROULUI

 

S-a adus la cunoştinţă lipsa unor reglementări de înfiinţare a BAROURILOR.

BAROUL  CONSTITUŢIONAL  ROMÂN a fost înfiinţat prin HOTĂRÂREA  FILIALEI  BĂLEŞTI – GORJ  A  ASOCIAŢIEI  „FIGARO POTRA”.

Pentru evitarea discuţiilor s-a hotărât înfiinţarea celor 42 BAROURI judeţene şi constituirea.U.A.R. şi U.N.B.R.

 

FILIALA  BĂLEŞTI – GORJ a Asociaţiei Alba Iulia, entitate cu personalitate juridică înscrisă la Judecătoria Tg. Jiu sub nr. 15 din 21.03.2003, în temeiul sentinţei irevocabile obţinută la Târgu – Jiu, hotărăşte în 20.06.2004, în temeiul Legii 51/1995, înfiinţarea următoarelor barouri:

 1. BAROUL ALBA – sediul în Alba Iulia
 2. BAROUL ARAD – sediul Arad
 3. BAROUL ARGEŞ – sediul Piteşti, decan  ROATĂ  FLORIAN-GEORGE,  pentru 1 an.
 4. BAROUL BACĂU – sediul Bacău, decan  BOTOMEI  VASILE, pentru 1 an.
 5. BAROUL BIHOR – sediul Oradea, decan  PAMFILOIU  GEORGE, pentru 1 an.
 6. BAROUL BISTRIŢA-NĂSĂUD – sediul Bistriţa
 7. BAROUL BOTOŞANI – sediul Botoşani
 8. BAROUL BRAŞOV – sediul Braşov, decan  ŞERBAN-CERNAT CLAUDIA, pentru 1 an.
 9. BAROUL BRĂILA – sediul Brăila
 10. BAROUL BUCUREŞTI – sediul Bucureşti, decan  BOTA  POMPILIU, pentru 1 an.
 11. BAROUL BUZĂU – sediul Buzău
 12. BAROUL CARAŞ-SEVERIN – sediu Reşiţa
 13. BAROUL CĂLĂRAŞI – sediu Călăraşi
 14. BAROUL CLUJ – sediul Cluj-Napoca, decan HOLUNGA  MARCEL, pentru 1 an.
 15. BAROUL CONSTANŢA – sediul Constanţa
 16. BAROUL COVASNA – sediul Sf. Gheorghe, decan  SÖCI MARIA-MAGDALENA, pt. 1 an.
 17. BAROUL DÂMBOVIŢA – sediul Târgovişte
 18. BAROUL DOLJ – sediul Craiova, decan DORÂNGA  CAMELIA, pentru 1 an.
 19. BAROUL GALAŢI – sediul Galaţi
 20. BAROUL GIURGIU – sediul Giurgiu
 21. BAROUL GORJ – sediul Târgu-Jiu, decan CATRINOIU  MATEI, pentru 1 an.
 22. BAROUL HARGHITA – sediul Miercurea-Ciuc
 23. BAROUL HUNEDOARA – sediul Deva
 24. BAROUL  IALOMIŢA – sediu Slobozia
 25. BAROUL IAŞI – sediul Iaşi, decan POPA  DUMITRU, pentru 1 an.
 26. BAROUL ILFOV – sediul Buftea, decan BLEAH  SERGIU, pentru 1 an.
 27. BAROUL MARAMUREŞ – sediul Baia Mare
 28. BAROUL MEHDINŢI – sediul Dr. Tr. Severin, decan POPESCU VALENTIN, pt. 1 an.
 29. BAROUL MUREŞ – sediul Tg. Mureş
 30. BAROUL NEAMŢ – sediul Piatra-Neamţ, decan POPESCU  GIORGICĂ, pentru 1 an.
 31. BAROUL OLT – sediul Slatina
 32. BAROUL PRAHOVA – sediul Ploieşti
 33. BAROUL SATU-MARE – sediul Satu-Mare
 34. BAROUL SĂLAJ – sediul Sălaj
 35. BAROUL SIBIU – sediul Sibiu
 36. BAROUL SUCEAVA – sediul Suceava
 37. BAROUL TELEORMAN – sediul Alexandria
 38. BAROUL TIMIŞ – sediul Timişoara, decan MUNTOIU AUREL-CONSTANTIN, pentru 1 an.
 39. BAROUL TULCEA – sediul Tulcea
 40. BAROUL VASLUI – sediul Vaslui, decan PAVELIU  PETRU, pentru 1 an.
 41. BAROUL VÂLCEA – sediul Râmnicu-Vâlcea
 42. BAROUL VRANCEA – sediul Focşani, decan BUJENIŢĂ  JENICĂ, pentru 1 an.

 

 

III.               PARALELA ÎNTRE CELE DOUĂ BAROURI

 

 

Astfel, în fiecare judeţ vor exista două BAROURI dintre care doar ale noastre pot prezenta acte de înfiinţare:

 

            De exemplu, în municipiul Bucureşti:

 

1.      BAROUL BUCUREŞTI  „IORDĂNESCU”

–    nu are o sentinţă de înfiinţare

         nu are data înfiinţării

         nu are denumirea rezervată la OSIM

         nu are denumirea rezervată la Ministerul Justiţiei

         nu are achitate taxele şi impozitele către stat ( datorii de 5.742 miliarde de lei/2002

         eliberează chitanţe fără regim special

         CUI – codul fiscal – eliberat fără nici un act

 

2. BAROUL  BUCUREŞTI  „BOTA”

         are SENTINŢĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ de ÎNFIINŢARE

         are o dată a înfiinţării 17.06.2004

         marcă înregistrată la OSIM

         denumire înregistrată la Ministerul  Justiţiei

         dreptul de a purta ROBA

 

S-a cerut dizolvarea şi lichidarea acestui BAROU BUCUREŞTI  „IORDĂNESCU”  pentru a nu interveni obligativitatea achitării datoriilor de către BAROUL  BUCUREŞTI BOTA..

20.06.2004 – s-au înfiinţat cele 42 de BAROURI din ţară.

20.06.2004 – s-a constituit UNBR (anexa 1 din listele care conţin consimţământul tuturor celor prezenţi – avocaţi membri ai tuturor  BAROURILOR prezenţi la Congres). S-a dat citire tuturor articolelor privind înfiinţarea UNBR cu personalitate juridică pe durată nelimitată, UNBR având sediul în Bucureşti, str. Batiştei, nr. 24 A, sector 2.

 

 

IV.              ORGANIZAREA prevăzută în art. 14

 

         Congresul Avocaţilor – 2/3 din membrii săi

         Congresul Uniunii – Decan Barou +1 membru (4 ani)

         Consiliul Permanent

         Preşedintele Uniunii

 

Modul de conducere şi îndrumare se stabileşte prin STATUT.

 

Art. 16. Consiliul Uniunii

         se întruneşte  semestrial

         lucrează în prezenţa a 2/3 din membri şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii celor prezenţi

Art. 19 Comisia Permanentă

         15 membri: 5 din Bucureşti şi 10 din ţară (Preşedinţi şi Vicepreşedinţi)

         lucrează în prezenţa a 2/3 din membri şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii celor prezenţi

Preşedintele Uniunii

         ales prin votul membrilor

         reprezintă Uniunea

         încheie convenţii, contracte

         convoacă şi conduce Uniunea

Vicepreşedinţii

         sunt înlocuitorii de drept

Comisia de cenzori

         stabilită prin STATUT

Patrimoniul Uniunii

         bugetul de 200.000.000 (douăsutemilioanelei) din contribuţia membrilor

         contribuţia nu poate depăşi valoarea salariului mediu pe economie

Uniunea

         sigiliu şi însemne proprii

Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost adoptat la 20.07.2004 şi prin consimţământul membrilor Uniunii (anexa1). S-a votat Uniunea cu majoritatea de voturi.

 

 

V.           S-a dat citire  STATUTULUI  UNIUNII  AVOCAŢILOR  DIN  ROMÂNIA, elaborat de către AXINTE  CEZAR – decan Barou Constanţa.

U.A.R. ca uniune profesională a avocaţilor din România cu sediul în Bucureşti, str. Batiştei, nr. 24 A, sector 2.

Organizare:

         Congresul Avocaţilor

         Consiliul Uniunii

         Consiliul Permanent

         Preşedintele Uniunii

U.N.B.R. începând cu 26.06.2004 este succesoare de drept a U.A.R.

S-a dat citire atribuţiilor U.A.R., iar ca  perspectivă se are în vedere adoptarea unui COD AL  AVOCATULUI prin Adunare Extraordinară.

Se are de asemenea în vedere ca toţi membrii Barourilor să susţină un examen notat cu ADMIS / RESPINS.

În capitolul 10 se precizează că toţi membrii Barourilor prin liberul lor consimţământ devin membri ai U.A.R., ulterior U.N.B.R.

 

VI.        S-a adoptat STATUTUL U.N.B.R. cu votul majorităţii, în unanimitate (fără abţineri sau voturi împotrivă).

 

VII.      ORGANELE  DE  CONDUCERE

 

Preşedinte – BOTA  POMPILIU (s-a votat în unanimitate fără abţineri sau voturi împotrivă)

Vicepreşedinţi:   – AXINTE  CEZAR – decan Barou Constanţa(s-a votat în unanimitate fără abţineri sau voturi împotrivă)

      – BLEAH  SERGIU – decan Barou Ilfov(s-a votat în unanimitate fără abţineri  sau voturi împotrivă)

Consiliul Uniunii

            constitui